Produkty

Oprócz naszego pakietu produktów dostarczamy również rozwiązania techniczne kompletujące zadania regulacji w firmie.

CO-detector

Zabezpieczenie CO/NO
Tlenek węgla (CO) i tlenek azotu (NO) są bardzo szkodliwe dla roślin. SERCOM dostarcza precyzyjne mierniki CO i NO.


We wszystkich naszych ofertach i umowach stosowane są warunki handlowe stowarzyszenia przedsiębiorców Metaalunie.

Udostępnij na: