Air Monitoring nominowany do nagrody Horti Fair Innovation

Air Monitoring nominowany do nagrody Innovation Award

System do monitorowania jakości powietrza w szklarni ‘Air Monitoring’, opracowany przez firmy EMS, CropEye i SERCOM, został nominowany do nagrody Horti Fair Innovation Award 2012. Air Monitoring zapewnia hodowcom roślin i kwiatów możliwość odpowiednio wczesnego działania, gdy stężenie szkodliwych gazów w powietrzu szklarni będzie za wysokie. W ten sposób można znacznie poprawić jakość i produkcję roślin.

W ostatnich latach zgłoszonow praktyce 10 do 20% strat produkcji i jakości spowodowanych niepożądanymi gazami w powietrzu w szklarni. Wzrost i rozwój rośliny może zostać znacznie zahamowany, jeśli stężenie etylenu i NOx w powietrzu szklarni będzie za wysokie. Te szkodliwe gazy pochodzą ze spalin w urządzeniach z silnikami spalinowymi, które są stosowane do dozowania CO2 w szklarniach lub poza nimi.

Pięć gazów

Air MonitoringAir Monitoring daje hodowcom roślin i kwiatów możliwość monitorowania składu powietrza w szklarni i podjęcia odpowiednio wcześnie działań, jeśli stężenie gazów będzie za wysokie. Air Monitoring składa się z analizatora MAC View®-Greenhouse Gas firmy EMS i modułu na komputerze klimatyzacyjnym Sercom. Analizator MAC View®-Greenhouse Gas to bardzo czuły przyrząd pomiarowy do monitorowania pięciu gazów – NO, NO2, C2H4, CO i CO2. Jeśli grozi przekroczenie ryzykownych wartości granicznych, konieczne jest podjęcie właściwych działań, takich jak zatrzymanie dozowania CO2 i/lub zwiększenie wentylacji. Po połączeniu analizatora MAC View®-Greenhouse Gas Analyser z komputerem klimatyzacyjnym Sercom można zautomatyzować te procesy.

Air Monitoring to dla hodowców roślin i kwiatów nowy przyrząd do poprawiania jakości, oprócz temperatury, wilgotności względnej i oświetlenia. Z jednej strony za pomona analizatora MAC View®-Greenhouse Gas można lepiej dostosować dozowanie CO2 do potrzeb roślin. Z drugiej strony hodowcy roślin i kwiatów za pomocą Air Monitoring mogą zapobiegać niepotrzebnemu otwieraniu dachów w celu ewentualnego wywietrzenia szkodliwych substancji. W ten sposób lepiej wykorzystywana jest energia w szklarni.

Badania

Air Monitoring został zaprojektowany przez EMS, SERCOM oraz innowatora CropEye i jest efektem pięcioletnich badań na innowacyjnej platformie AirQ. W tych badaniach stwierdzono, jakie wartości mają gazy występujące w szklarni i jak wpływa to na rośliny. Uzyskano odpowiednią wiedzę i opracowano system zapobiegający przekroczeniu wartości granicznych ryzyka. Badania były współfinansowane z programu Szklarnia jako źródło energii i Gasterra. Podczas projektowania Air Monitoring blisko współpracowano z producentami szklarni, firmami doradczymi i specjalistycznymi instytucjami.

Udostępnij na: