Sercom gebruiker Stolk Flora is ProductProof

Sercom gebruiker Stolk Flora is ProductProof

SERCOM-gebruiker Stolk Flora is ProductProofProductProof is het aantoonbaar maken dat bepaalde werkzame stoffen niet voorkomen in- en op sierteeltproducten. Stolk Flora uit Bleiswijk is een bedrijf dat ProductProof beschouwt als duwtje in de rug om geheel bij-vriendelijk Phalaenopsis te kweken. Om met de woorden van eigenaar Jan Stolk te spreken: “Onze planten worden zo dicht mogelijk BIJ de natuur gekweekt.”

Wat houdt dit in? Uiteraard is een MPS-A kwalificatie een vereiste. Dit betekent hoge scores halen op de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Middelen die op de zwarte lijst staan worden überhaupt niet meer gebruikt. Sterker nog, de basis is de inzet van biologische bestrijders en natuurlijke middelen. Bij de laatste groep moet je denken aan nuttige bacteriën en schimmels in de bodem of het substraat die de vitaliteit van bodem en gewas stimuleren.

Duurzaam ondernemerschap is ook een ondernemersvorm, ProductProof is een belangrijk instrument hierin. Stolk Flora wil graag vooraan bij de koplopers in de sierteelt blijven meelopen. Dit vergt een continue inspanning. Stolk: “We zijn blij met de ontwikkeling rond ProductProof en doen er via de kwekersgroep ook actief aan mee. Naar onze mening is een onafhankelijke instantie noodzakelijk die de monsters controleert en die terugbrengt in een goed functionerend instrument.”

“We hangen er het ‘100% pure & eco friendly’ label aan en daarmee is alles verklaard, onze producten doen het gewoon goed in de markt. Dit laten we ook graag aan onze klanten zien. De jarenlange investering op duurzaamheid is het dubbel en dwars waard. Al is het maar voor ons nageslacht.”

Bron: Bloemen- en plantennieuws

Deel dit via: