Nieuwe software voor moderne koelinstallaties

Nieuwe software voor moderne koelinstallaties

Het koudemiddel R22 wordt in 2015 uit productie gehaald. Dat betekent dat veel koelinstallaties moeten worden omgebouwd. Voor installaties van na 1997 is dat zinvol. SERCOM heeft een start gemaakt met het programmeren van nieuwe software voor de moderne koelinstallaties. De nieuwe software vergroot de stabiliteit van de regelingen en maakt verdere energiebesparende maatregelen mogelijk. De nieuwe software kan alle types koelinstallaties aansturen.

De ontwikkelingen in koeltechniek gaan snel en tegelijk worden er steeds strengere milieueisen gesteld aan de installaties. Het koelmiddel R22 wordt daarom binnenkort verboden. Voor installaties die in 2015 jonger zijn dan 18 jaar is ombouwen een optie, mits ze in goede staat verkeren. Bij het ombouwen moet niet alleen R22 worden vervangen door een nieuw koudemiddel. Ook moet de olie worden ververst en moeten filters en de compressorpakkingen worden vernieuwd. Bij een dergelijke ingreep is het te overwegen om tegelijk energiebesparende maatregelen door te voeren en de software te vernieuwen.

Grotere stabiliteit

De afgelopen jaren heeft SERCOM een aantal maal de software voor de regeling van koelinstallaties aangepast. De recente ontwikkelingen op de markt zijn aanleiding om volledig nieuwe software voor de regeling van koelinstallaties op de markt te zetten. Daarmee speelt SERCOM in op de nieuwste milieu-eisen. De nieuwe software vergroot bovendien de stabiliteit van de regelingen. Voor bestaande koelinstallaties is in sommige gevallen een extra aanpassing nodig om over te stappen op de nieuwe software. Extra investeringen in de energiezuiniger koelinstallaties kunnen in aanmerking komen van stimulerende maatregelen zoals EIA, MIA of VAMIL.

Deel dit via: