Minder bollentelers, groter areaal

Minder bloembollentelers, groter areaal

Minder bollentelers, groter areaalSinds de eeuwwisseling is het aantal bloembollentelers met 40 procent gedaald naar iets meer dan zestienhonderd ondernemingen. Omgerekend gaat het om een afname van elfhonderd bedrijven, blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het gemiddelde areaal per teler verdubbelde sinds 2000 van 8 hectare naar 16 hectare. In totaal hebben bloembollentelers nu 26.000 hectare landbouwgrond in bezit. Tussen 2015 en 2016 groeide het areaal met ongeveer 5 procent.

De groei is vooral te zien in de toename van het areaal tulpen, dat sinds 2000 met 36 procent in omvang toenam. Meer dan de helft van het totale bloembollenareaal was in 2016 bestemd voor de tulpenbollenteelt.

Arealen waar lelies en hyacinten werden gekweekt, groeiden met respectievelijk 30 en 20 procent. Gladiolen worden steeds minder populair. De omvang van voor gladiolen gereserveerde landbouwgrond nam sinds 2000 met 43 procent af.

Bron: SierteeltNet

Deel dit via: