Beperk risico bij brand met nieuw Sercom alarm

Brandpreventie op bollenbedrijven

thermo-differentiaal-alarm

Brand op tuinbouwbedrijven komt nog te vaak voor. SERCOM nam deel in de werkgroep ‘Brandpreventie op bollenbedrijven’ en heeft software ontwikkeld voor een zogenaamd thermo-differentiaal-alarm. Met dit alarm kan snel worden gereageerd bij een beginnende brand.

De afgelopen jaren brandde er gemiddeld vier bollenbedrijven per jaar af. In veel gevallen bleken de brandmeldinstallaties daarbij vaak onvoldoende te hebben gewerkt. In september heeft SERCOM om de tafel gezeten met verzekeringsmaatschappij Achmea, een aantal Sercom dealers en telers om brandpreventie te bespreken. Uit een inventarisatie blijkt dat de meeste branden ontstaan op de volgende plaatsen: de droogwanden, de elektrische ontdooiing van de koeling, de stroomkasten, de oplaadpunten voor de heftruck, assimilatielampen, onderverdeelstations, ketelhuis, kantine en in wanden met dupanelof tempex.

Nieuw thermo-differentiaal-alarm

In vervolg op de brandpreventiebijeenkomst heeft SERCOM een nieuw alarm ontwikkeld voor installatie op de meest risicovolle locaties op het bedrijf; het thermo-differentiaal-alarm. Dit alarm geeft een melding als de snelheid van opwarming in de tijd te groot is. Dat betekent dat er eerder gerichte maatregelen kunnen worden genomen als er een brand dreigt te ontstaan. Het thermo-differnetiaal-alarm is daarom een goede aanvulling op het temperatuur-alarm dat op veel bedrijven al aanwezig is.

Tips voor brandpreventie

Naast het installeren van een thermo-differentiaal-alarm zijn de volgende maatregelen belangrijk voor het voorkomen van brand op bollenbedrijven:

  • Beperk het aantal ontstekingsbronnen;
  • Zorg voor compartimentering;
  • Gebruik brandwerende materialen;
  • Stem de stoppen voor elektriciteit af op het gebruik.
Deel dit via: