Air Monitoring genomineerd voor Horti Fair Innovation Award

Air Monitoring

Het systeem voor het monitoren van de kasluchtkwaliteit ‘Air Monitoring’, is genomineerd voor de Horti Fair Innovation Award 2012. Het systeem is ontwikkeld door EMS, CropEye en SERCOM. Wordt de concentratie schadelijke gassen in de kaslucht te hoog? Dan biedt Air Monitoring biedt telers de mogelijkheid om op tijd in te grijpen. De kwaliteit en de productie van het gewas kunnen zo aanzienlijk worden verbeterd.

De afgelopen jaren zijn in de praktijk productie- en kwaliteitsverliezen van 10 tot 20% gemeld door ongewenste gassen in de kaslucht. De groei en ontwikkeling van een gewas kan namelijk ernstig worden geremd als de concentratie van ethyleen en NOx in de kaslucht te hoog wordt. Deze schadelijke gassen zijn afkomstig uit de rookgassen die worden gebruikt om CO2 te doseren of van apparatuur met een verbrandingsmotor in of om de kas.

Vijf gassen

Air MonitoringAir Monitoring biedt telers de mogelijkheid om de samenstelling van de kaslucht te monitoren en om tijdig in te grijpen als de concentratie van schadelijke gassen te hoog wordt. Air Monitoring bestaat uit de MAC View®-Greenhouse Gas Analyser van EMS en een module op de klimaatcomputer van SERCOM. De MAC View®-Greenhouse Gas Analyser is een uiterst gevoelig meetinstrument om vijf gassen te monitoren. De vijf gassen zijn: NO, NO2, C2H4, CO en CO2. Bij een dreigende overschrijding van de risicogrenswaarden is het zaak om gerichte actie te ondernemen, zoals stoppen met CO2-doseren en/of meer ventileren. Door koppeling van de MAC View®-Greenhouse Gas Analyser aan de Sercom klimaatcomputer is dit te automatiseren.

Met Air Monitoring hebben telers een nieuw instrument in handen om op kwaliteit te sturen, naast temperatuur, RV en licht. Enerzijds kan met de MAC View®-Greenhouse Gas Analyser de CO2-dosering beter worden afgestemd op de behoefte van het gewas. Anderzijds kunnen telers met Air Monitoring voorkomen dat zij onnodig de ramen openzetten om eventuele schadelijke stoffen weg te luchten. Bovendien wordt de energie in de kas beter benut.

Onderzoek

Air Monitoring is ontwikkeld door EMS, SERCOM en innovatieregisseur CropEye. Het systeem is het resultaat van vijf jaar onderzoek door het AirQ Innovatieplatform. In dit onderzoek is in kaart gebracht wat de voorkomende waarden van gassen in de kas zijn en wat het effect daarvan op het gewas is. Er is kennis verkregen en er is een systeem ontwikkeld om overschrijding van risicogrenswaarden te voorkomen. Het onderzoek is medegefinancierd door het programma Kas als Energiebron en Gasterra. Er is bij de ontwikkeling van Air Monitoring nauw samengewerkt met tuinbouwondernemers, adviesorganisaties en kennisinstellingen.

Deel dit via: